Πολιτική Απορρήτου

1. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε

Ως «Προσωπική Πληροφορία» νοείται οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο. Ενδέχεται να συλλέγουμε τις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών:

 • Πληροφορίες συναλλαγής, όπως το όνομα και την τοποθεσία του πελάτη, την ημερομηνία και το συνολικό ποσό της συναλλαγής.
 • Πληροφορίες για το προϊόν.
 • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ιστοτόπων, συσκευών και εφαρμογών κινητών συσκευών και άλλες παρόμοιες πληροφορίες

Για το σκοπό της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου και εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, ως «Προσωπική Πληροφορία» νοείται οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο. Ενδέχεται να λάβουμε διαφορετικά είδη Προσωπικών Πληροφοριών που σχετίζονται με εσάς στις περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε κατά τη παροχή προϊόντων απευθείας σε εσάς

Η Best Active ενδέχεται να παρέχει απευθείας σε εσάς προϊόντα. Για να επωφεληθείτε από ένα ή περισσότερα από αυτά τα προϊόντα, μπορείτε να υποβάλετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς μέσω του  ιστότοπου και τα ψηφιακά μας μέσα.

Παρακάτω υπάρχει μια επισκόπηση των ειδών Προσωπικών Πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε σε σχέση με προϊόντα που προσφέρουμε απευθείας σε εσάς.

 • Πληροφορίες εγγραφής και πληρωμών: Ενδέχεται να συλλέξουμε κωδικούς ταυτοποίησης και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση αποστολής ή χρέωσης), πληροφορίες επαλήθευσης ταυτότητας (π.χ. όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), ηλικία, ημερομηνία γέννησης, φύλο και οικογενειακή κατάσταση, προτιμήσεις γλώσσας.

Επιπροσθέτως, ενδέχεται να συλλέξουμε ή χρησιμοποιήσουμε Προσωπικές Πληροφορίες για τη πρόληψη και τον έλεγχο απάτης, τη διαχείριση κινδύνου, την επίλυση διαφωνιών και άλλους σχετικούς σκοπούς. 

2. Πώς χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες για:

 • Την επεξεργασία των πράξεων πληρωμών σας.
 • Την προστασία και πρόληψη απάτης, και άλλους νομικούς κινδύνους ή κινδύνους για την ασφάλεια πληροφοριών.
 • Την παροχή σε εσάς εξατομικευμένων υπηρεσιών και προτάσεων.
 • Τη λειτουργία, αξιολόγηση και βελτίωση της επιχείρησής μας, συμπεριλαμβανομένης της ανωνυμοποίησης και της πρόσβασης σε αναλυτικά στοιχεία.
 • Να μάθουμε περισσότερα για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεών σας ή άλλων χαρακτηριστικών. Αντιμετωπίζουμε αυτά τα συμπεράσματα ως Προσωπικές Πληροφορίες όταν απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Όταν απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, θα χρησιμοποιήσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες μόνο με τη συγκατάθεσή σας, όπως είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια νομική υποχρέωση, ή όταν υπάρχει έννομο συμφέρον που υπερέχει και απαιτεί τη χρήση.

3. Πώς μοιραζόμαστε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες

 • Τρίτα μέρη για σκοπούς ελέγχου και πρόληψης απάτης, ή άλλους σκοπούς που απαιτούνται από το νόμο.
 • Τρίτα μέρη, τα χαρακτηριστικά των οποίων χρησιμοποιείτε σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή με τη συγκατάθεσή σας.
 • Άλλες οντότητες όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή στην περίπτωση πώλησης ή μεταφοράς της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων μας.

Δεν πουλάμε Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς, όπως ορίζεται από τον Νόμο περί Ιδιωτικού Απορρήτου Καταναλωτών.

Δεν αποκαλύπτουμε Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, όπως σας γνωστοποιήθηκε κατά τη συλλογή των δεδομένων, ή όπως περιγράφεται στη δήλωση απορρήτου συγκεκριμένου προγράμματός μας.

4. Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας

Ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα ή την επιλογή να:

 • Εξαιρεθείτε (opt out)από τη συλλογή ή χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών για σκοπούς μάρκετινγκ, και την ανωνυμοποίηση των Προσωπικών σας Πληροφοριών για αναλύσεις δεδομένων.
 • Αποκτήσετε πρόσβαση στις Προσωπικές σας Πληροφορίες, να λάβετε ένα αντίγραφό τους, να τις διορθώσετε, να περιορίσετε ή απαγορεύσετε την επεξεργασία τους, ή να ζητήσετε τη διαγραφή, την καταστροφή ή την ανωνυμοποίηση τους.
 • Λάβετε τις Προσωπικές Πληροφορίες που μας παρείχατε για να τις διαβιβάσετε σε μια άλλη εταιρεία.
 • Ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση παρείχατε.
 • Όπου εφαρμόζεται, να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική σας αρχή.

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις Προσωπικές Πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς και ορισμένες επιλογές σε σχέση με τι είδους Προσωπικές Πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς, πώς τις χρησιμοποιούμε, και πώς επικοινωνούμε μαζί σας.

Ανάλογα με την χώρα στην οποία βρίσκεστε, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να:

 • Ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε πληροφορίες σε σχέση με τις Προσωπικές Πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς, να ενημερώσετε και διορθώσετε ανακρίβειες στις Προσωπικές σας Πληροφορίες, να περιορίσετε ή αρνηθείτε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, να ανωνυμοποιήσετε, καταστρέψετε ή διαγράψετε τις πληροφορίες, ανάλογα με τη περίπτωση, ή να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων για να μεταφέρετε εύκολα τις Προσωπικές σας Πληροφορίες σε μια άλλη εταιρεία. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, συμπεριλαμβανομένης της χώρας διαμονής, του τόπου εργασίας ή της τοποθεσίας όπου λαμβάνει χώρα ένα περιστατικό.
 • Ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση παρείχατε σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς χρέωση. Θα εφαρμόσουμε τις προτιμήσεις σας στη συνέχεια και αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

5. Πώς προστατεύουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες

Διατηρούμε κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να προστατεύσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες και τις διατηρούμε μόνο για όσο το επιθυμείτε εσείς.

Η ασφάλεια των Προσωπικών σας Πληροφοριών είναι σημαντική για τη Best Active. Έχουμε δεσμευτεί στη προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε. Διατηρούμε εύλογες διοικητικές, τεχνικές και υλικές εγγυήσεις σχεδιασμένες για τη προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών που παρέχετε ή που συλλέγουμε έναντι τυχαίας, παράνομης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής, απώλειας, τροποποίησης, πρόσβασης, γνωστοποίησης ή χρήσης. Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση SSL σε πολλούς ιστοτόπους μας από τους οποίους μεταφέρουμε ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες.

6. Λειτουργίες και σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Οι ιστότοποί μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους τρίτων μερών, εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, widgets ή πρόσθετων εργαλείων (plug-ins), που να επιτρέπουν τον διαμοιρασμό περιεχομένου ιστού, συμπεριλαμβανόμενης της διεύθυνσης IP, με τρίτα μέρη και παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτοί οι πάροχοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να μάθουν για την επίσκεψή σας, ακόμη και εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή εάν δεν έχετε λογαριασμό μαζί τους. Στο βαθμό που τυχόν συνδεδεμένοι ιστότοποι ή πρόσθετα εργαλεία (plug-ins) που επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε δεν ανήκουν ή ελέγχονται από τη Best Active, συνιστούμε να ελέγξετε τις δικές τους ενημερώσεις ή πολιτικές απορρήτου.

7. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Μπορείτε να στείλετε e-mail στο info@bestactive.gr